Home > 고객센터 > 인력파견 > 지게차 기사 구직신청  

 
  성명   
  주민등록번호   
  성별   
  결혼유무    기혼 미혼
  병역관계    군필 미필 면제
  주 소   
  핸드폰   
  전화번호   
  이메일   
  신장    cm
  체중    kg
  최종학력    중졸 고졸 초대졸 대졸이상
  자격/면허 소지사항
  
  경력사항
  
  자기소개